Styrer, råd og utvalg 2019-2023

Utvalg 

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget
Navn Stilling / Avdeling
Linda Rasmussen Personalsjef
Bengt Stian Nilsen Kommunalsjef teknisk
Camilla Waagbø Kommunalsjef helse og omsorg
Remi Vangen Kommunalsjef Oppvekst
Bjarte Nygård Utdanningsforbundet
Kjell Tore Kristiansen Hovedverneombud
Torill Nikolaisen Sør-Troms HMS-tjeneste
Liv Karin Jensen Fagforbundet
Trine Nordhagen Hansen Fagforbundet

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg
Navn Parti / Forbund
Aleksander Kristoffersen Fagforbundet
Liv Karin Jensen Fagforbundet
Geir Rognan AP
Ken Ivan Reinholdtsen FrP
Eirik Harald Woie H
John Danielsen SP
Marte Boberg Hansen V
Siv-Anne Stavøy SP
Ellen Birgitte Pedersen SV

Råd

Eldrerådet

Eldrerådet
Navn Parti / Forening
Ole Jenssen Øksnes pensjonistforening
Elsa Hamborg Øksnes pensjonistforening
Gerd Antonsen Øksnes pensjonistforening
Staale Meløy AP
Turid Fredheim H

Ungdomsråd

Ungdomsråd
Navn
Daniel Olsen Knudsen
Elle Frivåg
Henriette Brun
Magdalena Steffensen
Moline Henriksen
Nathalie Karlsen
Sigurd Jakobsen
Vilde Oline Sandvik
Ine Aline Berntsen
Jessica Jenssen

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Parti
Remi Andre Olsen
Vibeke Karlsen
Astrid Olsen AP
Harriet Rognlid Friis SP
Rigmor Olsen Antonsen

Styrer

Havnestyret

Havnestyret
Navn Parti
Dag Ivar Knutsen
Per Ole Larsen
Silje Kristoffersen AP
Tommy Steffensen AP

Valgstyre

Valgstyre
Navn Parti
Geir Rognan AP
Ken Ivan Reinholdtsen FrP
Eirik Harald Woie H
John Danielsen SP
Siv-Anne Stavøy SP
Ellen Birgitte Pedersen SV
Marte Boberg Hansen V