Mandatsfordeling

I Øksnes har kommunestyret 21 medlemmer. For å ha flertall trenger man mer enn halvparten av disse. Det betyr at man må ha minst 11 av de 21 mandatene.

Mandatsfordeling
Rangering Navn Politisk parti
1 Marianne Rognan Arbeiderpartiet
2 Alf Roger Jakobsen Arbeiderpartiet
3 Karianne Bråthen Arbeiderpartiet
4 Per Erling Bjørkås Arbeiderpartiet
1 John Danielsen Senterpartiet
2 Viktoria Stavøy Senterpartiet
3 Hildegunn Arntzen Senterpartiet
4 Steinar Hansen Senterpartiet
5 Martin Arntzen Senterpartiet
1 Monica Nordeng Sosialistisk Venstreparti
2 Jarle Jørgensen Sosialistisk Venstreparti
3 Ellen Birgitte Pedersen Sosialistisk Venstreparti
1 Elisabeth Sørdahl Høyre
2 Tommy Steffensen Høyre
3 Lena Beate Olsen Høyre
4 Vårin Marie Lassesen Høyre
5 Ken Terje Larsen Høyre
6 Eirik Harald Woie Høyre
1 Ken-Ivan Reinholdtsen Fremskrittspartiet
2 Gøran Dreyer Fremskrittspartiet
3 Daniel Alexander Reinholdtsen Fremskrittspartiet

Hva skjer etter valget? 

  • De 21 kandidatene som har blitt valgt danner det nye kommunestyret for de neste fire årene. 
  • Det nye kommunestyret har sitt første og konstituerende møte 12. eller 26. oktober 2023. Frem til det er det dagens kommunestyre som styrer Øksnes kommune. 
  • I det konstituerende møtet skal bystyret velge ordfører, varaordfører og sammensetningen av råd og utvalg for de neste fire årene.