Valg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

Valgdirektoratet, kommunene og fylkeskommunene har et felles ansvar for å gi informasjon velgerne trenger. I tillegg har hver enkelt et lovpålagt ansvar for informasjon på gitte områder.

Les mer om valg

Valgresultat

Se mer historikk, info og tellinger her.
 

Her kan du stemme i dag:

  • Rådhuset, Myre kl: 10:00-21:00
  • Alsvåg samfunnshus kl: 12:00-19:00
     

Forhåndsstemming på institusjoner og ambulerende stemming

Ordningen gjelder stemmeberettigede beboere/pasienter uansett hvilken kommune de er manntallsført. I tillegg kan personalet og besøkende avgi forhåndsstemme.

  • Elvelund omsorgsboliger mandag 4. september kl. 10.00 - 10.45
  • Myreheimen mandag 4. september kl. 11.00 - 13.00
  • Alsvågheimen tirsdag 5. september kl. 11.00 - 13.00

mer om stemming på institusjoner

 

Stemme hjemme?

Om du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Les mer om hvordan du stemmer hjemme.

 

Tidligstemmegiving

Velgere som ønsker å stemme i perioden 3. juli - 9. august 2023 kan avgi sin stemme ved kommunetorget på Øksnes rådhus. 

Åpent alle hverdager kl. 10.00 - 14.00.

En slik henvendelse kan skje i hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ha med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme. 

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til 8. september.

Se adresser og åpningstider for forhåndsstemmelokalene i Øksnes.

Står du i manntallet? 

For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor når det blir lagt ut til ettersyn. Les mer om manntallet her.