Valg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

Valgdirektoratet, kommunene og fylkeskommunene har et felles ansvar for å gi informasjon velgerne trenger. I tillegg har hver enkelt et lovpålagt ansvar for informasjon på gitte områder.

Les mer om valg.