Kommunale planer

Her finner du oversikt over sektorplaner, temaplaner og strategiplaner i Øksnes kommune.

Se alle kommunens planer