Personvernombud

Hva er et personvernombud? 

Personvernombud er en ressursperson, og litt vaktbikkje, som hele tiden har personvernets beste i mente. Ombudet skal hjelpe kommunen med å sette personvern høyt på agendaen både i det daglige og i nye prosjekter, og skal være behjelpelig med å gi råd og veiledning for både ansatte og kommunens innbyggere.

Kontakt personvernombudet

Øksnes kommune benytter seg av et eksternt personvernombud via Sureway AS.

Trond Jørgen Hanken 

Telefon: 48 17 57 20

Send e-post