Dine rettigheter

Dine rettigheter om innsyn og sletting av personopplysninger i systemer til Øksnes kommune. 

Hva har jeg krav på? 

Hvordan må jeg gjøre?

Ta kontakt med oss på e-post post@oksnes.kommune.no

Du skal få svar på din e-post innen 30 dager. 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger 

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

Kom i kontakt med personvernombudet ved å sende en e-post til post@oksnes.kommune.no