Ny kommunedirektør i Øksnes kommune

Vegar Hoel (43) signerte 24. mai avtale om ansettelse som ny kommunedirektør i Øksnes kommune. Vi ønsker han velkommen til oss her i Øksnes!

Hoel har bred og verdifull erfaring fra lederstillinger både i privat og offentlig sektor, blant annet som kommunalsjef oppvekst i Ål kommune. 

- Det var hyggelig å bli innstilt og nå vil jeg takke politikerne i Øksnes for tilliten som er gitt meg. Denne tilliten ønsker jeg å forvalte på en best mulig måte, sier Vegard, før han fortsetter. Jeg er stolt og glad for at jeg ble valgt. Jeg gleder meg til å bli bedre kjente med Øksnes kommune og ser fram til et godt samarbeid med både folkevalgte og ansatte. 

Vegar Hoel kommer opprinnelig fra Senja i Troms, er vokst opp i Harstad og har bodd i Vesterålen, men har de siste årene bodd i Ål kommune. Hoel har variert utdanning- og erfaringsbakgrunn innen pedagogikk og ledelse, og har erfaring fra både offentlig og privat sektor i ulike ledernivå. For tiden så tar han tilleggsutdanning innen offentlig økonomi. 

Om Øksnes kommune og den nye jobben

Vegar Hoel sien har opplever Øksnes som en spennende kommune med mange muligheter og betydelige ressurser. Samtidig ligger det store og utfordrende oppgaver foran.

- Det kreves kanskje en god dose pågangsmot, vilje og ønske for å gå inn i rollen, og det kjenner jeg at jeg har. 

Ordfører John Danielsen er glad for å være i mål med prosessen, og ser fram til samarbeidet med Vegar Hoel.

- Han er en meget solid kandidat til kommunedirektørstillingen, og har vært enstemmig innstilt fra tilsettingsutvalget. Øksnes kommune ønsker han varmt velkommen til stillingen som øverste leder av kommunens administrasjon, sier Danielsen.

1.september 2023 vil etter planen den nye kommunedirektøren være på plass på rådhuset på Myre. Hoel tar over for Jarle Ragnar Meløy som avslutter sin jobb sommeren 2023.