Kvotemelding: «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling»

Mandag 22. januar 2024 fikk Øksnes besøk av fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap), sammen med hennes politisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver. Myrseth ville legge fram for fiskerinæringa i Øksnes hovedinnholdet i den nye kvotemeldinga, og lytte til næringas kommentarer og innspill.

Folk, fisk og fellesskap

Møtet ble avholdt i møtelokalene til Primex AS, og nesten 40 personer deltok. Ulike aktører fra sjarkflåten til trålerrederi, samt industrien på land deltok. Det ble gitt konstruktive innspill på kvotemeldinga, og noe av innholdet i meldinga fikk både ros og ris.

Øksnes kommune takker fiskeri- og havministeren for besøket. Slike dialogmøter der politikerne møter næringsaktørene, er viktige i utformingen av gode styringsdokumenter.