Kjøring på Tunstad og Øksnes almenningskai er ikke tillat

All kjøring på Tunstad og Øksnes almenningskai, og bruk av kaiene til tunglast er ikke tillatt.

Ut fra tilbakemeldinger er det registrert ferdsel med ulike kjøretøy på kaiene.
I tillegg er det mottatt melding om tunglast direkte losset på kai. Kaiene er ikke dimensjonert for slike laster.