Karin Ann Johansen har fått hederspris

Karin Ann Johansen har gjennom over 40 år hatt sitt virke innen helse og omsorg i Øksnes kommune. Hun har jobbet utadrettet med brukere innen feltet, tatt høyere utdanning og har de siste årene hatt en nøkkelstilling som faglig ansvarlig ved hjemmesykepleien i hjemmebaserte tjenester.

Karin har vært særdeles stabil arbeidskraft, og har vært med på en rivende utvikling innen sektoren og det sykepleiefaglige for hjemmesykepleien.

Det har vært av stor betydning at Karin har vært en stabil og solid faktor ved sin arbeidsplass. Det er mange mennesker som har hatt behov for omsorgstjenester, og har mottatt tjenester med Karin som planlegger og utfører, dette ansees å ha hatt særlig betydning for våre brukere.

Øksnes kommune gratulerer Karin Ann med den hedersprisen!