Historien om Ingeborgs legat Øksnes og "jule-melet"

Tradisjonen tro har innbyggerne i Øksnes nå fått over ett halvt tonn med jule-mel. Første leveranse kom i 1622. Dette er et av Norges lengste legater som fortsatt eksisterer.

Historien starter i 1621

Det ble levert et brev til Domkirken i Bergen. Der stod det at kirken årlig skulle sende 6 tønner rug nordover til de «fattige og nødtørftige» i Vesterålen. Brevet kom fra Ingeborg Mikkelsdatter som trolig var gift med en handelsmann på den tiden. Han hadde visstnok vært i Vesterålen på besøk og opplevd den store fattigdommen i nord.

Symbol på nestekjærlighet 

Fru Mikkelsdatter donerte 300 rikdaler som i dag tilsvarer rundt to millioner kroner.  Det er ingen tvil om at Mikkelsdatter kjente regionen godt, for i legatet fra 1621 stod det nøyaktig hvordan donasjonen skulle fordeles mellom kommunene i Vesterålen. På 1600-tallet var det hungersnød og veldig dårlige tider her i Vesterålen.

Mel til evig tid

Legatet som Mikkelsdatter opprettet, skulle sikrer at det ble levert over et halvt tonn med mel til evig tid. og i 2021 var det 400 år siden legatet ble etablert, og jubileet ble behørig markert både i Vesterålen og i Vaksdal der melet produseres. Første leveranse kom i 1622, noe som betyr at Øksnes har fått over 400 forsendelser med mel. Dette er et av Norges lengste legater som fortsatt eksisterer. Siden oppstarten har mengden mel økt fra 500 kilo til en pall som er på 620 kilo.

Det er NAV Øksnes som etter skjønn deler ut melet til familier og enkeltpersoner som trenger litt ekstra før jul. I samarbeid med Øksnes Menighet deles det også ut gaver til barn, samt matesker med flere varer.

Om du har behov litt ekstra hjelp i juletida kan du ta kontakt med NAV Øksnes.