Helikoptertrafikk over Øksnes i uke 10

I uke 10, den 6.–10. mars 2023, vil Vestall gjennomføre overflyging/ toppkontroll av hele høyspentnettet i Bø, Øksnes, Sortland samt deler av Kvæfjord kommune, til sammen 55 mil.

I den forbindelse kan du oppleve helikopter i lav høyde i perioden vi gjennomfører befaringen.
Det vil kun være en overflygning. Det tas værforbehold.

Er det noe som vi trenger å ta spesielt hensyn til når vi flyr, som f.eks dyrehold, ber vi om at du tar kontakt med Vestall så snart så mulig.
 

Kontaktinfo Vestall 

Telefon: 76 11 25 01

Telefontid er alle hverdager kl. 11:00-14:00.