Fv. 7668 mellom Myre og Stø blir stengt på kveld og natt

4. oktober – 27. oktober 2023 blir fv. 7668 mellom Myre og Stø stengt i tidsrommet klokka 19:00–06:00. Det er ingen omkjøringsmulighet. Det blir fri ferdsel natt til lørdager og søndager.

Nå blir det tre uker med stengt veg kveld og natt på fylkesveg 7668 mellom Myre og Stø. Årsaken er vegarbeid med skifte av stikkrenner. 

– Vi kommer dessverre ikke utenom stengt veg når vi skal skifte stikkrenner, ettersom vegen blir gravd over. Her jobber vi på kveld og natt, så da blir trafikken heldigvis mindre berørt, sier faggruppeleder Jim Roger Andersen i Nordland fylkeskommune.  

Det er Staven grus som utfører jobben her på vegne av Nordland fylkeskommune.  

Starter på Stø

Arbeidet starter på Stø onsdag 4 oktober og fortsetter i retning Myre. 

– Ring Vegtrafikksentralen på telefon 175 hvis du vil ha mer informasjon om hvor arbeidet skal foregå samme kveld/natt, sier Andersen. 

Mer informasjon se 175.no