Frist spillemiddelsøknader 2024

13. november er det søknadsfrist spillemidler/tippemidler for 2024 for lag, forening eller organisasjon.

Hvem kan søke? 

Lag, forening eller organisasjon, innenfor områdene anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Slik søker du 

Send din søknad til Øksnes kommune, kultur og fritid via nettsiden www.anleggsregisteret.no
Søknadsfrist 13.november 2023.

Har du noen spørsmål?

Nærmere opplysning og veiledning kan fås ved henvendelse til kommunen.

Kontakt
Remi Vangen 
E-post: remi.vangen@oksnes.kommune.no 
Telefon: 41 34 84 13 

Kari Gaarder 
E-post: 
kari.gaarder@oksnes.komune.no