Fra nå får din husstand faktura direkte fra Reno-Vest

Kommunestyret i Øksnes vedtok 31. januar 2023 å overføre fakturering av gebyrer for renovasjon og slam, samt kundeoppfølging, til Reno-Vest IKS. Øksnes kommune har til nå vært den eneste av de seks eierkommune i det interkommunale avfallsselskapet som har utført denne jobben selv.

Mer effektivt = lavere gebyr

Begrunnelsen for vedtaket er blant annet å redusere kostander til fakturering og oppfølging, slik at innbyggerne får en billigere tjeneste. Når Reno-Vest når overtar faktureringen, er det fordi selskapet har etablerte rutiner på dette og kan gjøre jobben på en kostnadseffektiv måte. I tillegg oppnås det et betydelig redusert arbeid internt i Øksnes kommune, som igjen bidrar til et lavere gebyr for innbyggerne. Reno-Vest har detaljert oversikt over eiere, avfallsbeholdere og slamtanker. Det er derfor også naturlig for kunden å ta kontakt med Reno-Vest når det gjelder disse gebyrområdene. Kostnadene med å fakturere og holde registrene oppdatert er en del av selvkostberegningen. Dette grepet fører også til at kundene i hele Vesterålen blir behandlet på lik måte og får samme gebyr, uansett hvilken kommune de bor i.

Hva betyr dette for deg og din husstand?

Kundene får heretter faktura fra Reno-Vest for renovasjon og slam. Tidligere kom renovasjonsavgiften sammen med de andre avgiftene på fakturaen fra Øksnes kommune. Du vil fremdeles motta faktura for vann, avløp og feiing fra Øksnes kommune, slik at du nå vil få to fakturerer; en fra Reno-vest og en fra Øksnes kommune. Samtidig betyr det at kundene i framtiden kan henvende seg direkte til Reno-Vest når det gjelder alle spørsmål angående renovasjon og slaminnsamling.

Kundene oppfordres til å opprette efaktura eller avtalegiro

De aller fleste kundene i Øksnes kommune vil få papirfaktura første gang de får faktura fra Reno-Vest. Det oppfordres midlertid til å opprette efaktura eller avtalegiro for å spare miljøet og kutte faktureringskostnadene ytterligere. Reno-Vest har nylig innført fleksibel fakturering, slik at kunden selv kan velge hvor ofte fakturaen kommer (månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig). Les mer om dette på reno-vest.no.