Fantastisk bra oppmøte på foreldremøtet 17. oktober

17. oktober inviterte Øksnes kommune og politiet inn til foreldremøte for alle som har barn i skolealder. Grunnskole og VGS. Møtet ble avholdt i kommunestyresalen og ble også streamet. Det var over 100 personer som møtte opp på rådhuset og over 60 personer som deltok på stream. Et fantastisk bra oppmøte! 

Godt engasjement i foreldregruppa

Politiet med politikontakt Vibeke Johansen Ingebrigtsen, snakket blant annet om viktigheten av å være til stede og vise interesse for det barn og unge er opptatt av. Viktigheten av å sette gode og tydelige grenser. Hvordan sosiale medier kan bli misbrukt og hvilke konsekvenser det kan ha for unge mennesker.

Når det gjelder rus og kriminalitet er trenden nedadgående, men at de kriminelle handlingene som begås av unge, ofte er av en mer alvorlig karakter. Kommunens forebyggende ressurser som skolehelsetjenesten, rus- og psykiskhelse og SLT- koordinator ble presentert. Foreldrene ble oppfordret til å bruke disse tjenestene aktivt når de står i utfordrende situasjoner.

Igjen tusen takk til alle som bidro med sine innspill og gode spørsmål. Øksnes kommune ønsker å ta vare på dynamikken og initiativet fra dette foreldremøtet i den videre jobben med å bygge et Øksnes for flere.