Betongskader på marine konstruksjoner – gjelder det deg?

Betongskader på marine konstruksjoner – gjelder det deg?
Tekna avholder kurs i dette temaet 14. september 2023.
 

Norsk forening for betongrehabilitering har blant annet som formål å øke kompetansenivået i bransjen innen betongrehabilitering ved å formidle kunnskap og informasjon ved kursvirksomhet og åpne faglige møter. Nå ønsker vi å nå flere som eier betongkonstruksjoner i marint miljø for å informere om skademekanismer og reparasjonsmuligheter. Å reparere og bevare eksisterende konstruksjoner er ofte både miljømessig og økonomisk det mest bærekraftige.
 

Les hele saken og meld deg på gratis kurs her.
Kurset er 14 september kl 14:00-16:00
Påmeldingsfrist er 13. september