Årets sandsekker er klare

Nå er årets sandsekker klare, et forebyggende tiltak for eldre.

Hvordan bestille sandsekker?

Kontakt kommunetorget på telefon 76 18 50 00 alle hverdager kl. 10:00-14:00 for bestilling.
Sandsekkene kan bestilles og hentes på kommunetorget. Sekkene kan kjøres ut til de som ikke har mulighet til å hente selv eller har noen til å hente for seg.
 

 

Stor takk til Staven grus for gratis sand, og takk til frivillige i Øksnes brann og redning som har stått for fylling av sekkene!