Lisa Steen Evensen

Lisa jobber med rådgivning oppstart av bedrift, lånesaker, tilskudd, servering og sjenkebevilgninger, landbruksaker: tilskudd, konsesjon, omdisponering og deling. 

Nøkkelinformasjon

Avdelinger

  • Teknisk
  • Næring