Eilen S. Øvergård

Eilen jobber med byggesaksbehandling ved nybygg, tilbygg, bruksendring, forurensningssaker, utslippstillatelser, ulovlighetsoppfølging, fradeling, dispensasjonssøknader.

Nøkkelinformasjon