Vil du jobbe med valget til høsten?

Vi søker etter personer som kan sitte i stemmestyrene i kommunens to valgkretser mandag 11. september til kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Våre stemmekretser
I Øksnes har vi følgende kretser: Alsvåg og Myre.

Åpningstid i valglokalene på valgting 11. september
Valgkrets Myre, Øksnes rådhus kl. 10.00 – 21.00 
Valgkrets Alsvåg, Alsvåg samfunnshus kl. 12.00 – 19.00 


Arbeidsoppgaver
Medlemmer av stemmestyrene fungerer også som valgfunksjonærer på valgdagen.
Valgfunksjonærenes viktigste arbeidsoppgaver vil være ta i mot og veilede velgerne, sørge for at disse får avgitt sin stemme ved at det krysses i manntall og at stemmeseddel legges i urne, samt andre praktiske oppgaver i og utenfor valglokalet under ledelse av stemmestyrets leder. Stemmestyrene skal også foreta foreløpig opptelling av stemmesedlene for kommunstyrevalget og fylkestingsvalget etter stengetid mandag i sin krets.

Opplæring
Alle som skal være valgfunksjonær må delta i opplæring én ettermiddag før valgdagen (7. september). Der vil vi gå gjennom de ulike arbeidsoppgavene, datasystemet EVA, lovverk m.m. 

Godtgjøring
Medlemmer av Stemmestyret gis en samlet godtgjøring med kr. 4.000 for leder og kr. 3.000 for medlemmer. Samlet godtgjøring omfatter opplæring, rigging og valgdagsgjennomføring.

Hvem kan være valgmedarbeider?

Merk:

  • Du må ha fylt 18 år i løpet av 2023
  • Du kan ikke være valgmedarbeider hvis du står oppført på en valgliste til kommunestyret i Øksnes eller fylkestinget i Nordland.

Påmelding
Blir du med og deltar i et viktig og spennende arbeid på valgdagen? 

Meld deg på her

Endelig valg av stemmestyrene er det valgstyret som behandler. De som blir valgt vil få skriftlig beskjed.