Velkommen tilbake i barnehagen på tirsdag 21. april!

Alle fem barnehagene våre er klar for å ta imot barna i Øksnes fra tirsdag 21. april. Vi vil ha en åpningstid fra 08.00 til 15.30 hver ukedag.

Det jobbes godt mellom private og offentlige barnehager for å gi et samlet tilbud som er trygt og godt. Vi får god hjelp fra Helsesektoren og Smittevernlegen.

Vi vil bruke tiden fram til åpning på å få på plass alle detaljer som er listet opp i den nasjonale veilederen.

Sjekklisten som skal være på plass kan du lese om her.

Eiendomsavdelingen setter inn ekstra ressurser på renhold og har utarbeidet detaljerte planer for å oppfylle alle krav.

Vi vil gjennomføre vernerunde i alle barnehagene før åpning.

Hver enkelt barnehage vil gi detaljert informasjon om den nye barnehagehverdagen gjennom sine systemer for dialog med foresatte.

Her kan du se en film med smittevernlege Ellen B. Pedersen (teksting på filmen er ikke kommet på plass og vi prøver å finne løsning på det):