John Magnus Larsen

John Magnus jobber med byggesaksbehandling ved nybygg, tilbygg, bruksendring, forurensningssaker, utslippstillatelse, ulovlighetsoppfølging, fradeling og dispensasjonssøknader.

Nøkkelinformasjon

Avdelinger

  • Teknisk