Jon Magnus Larsen

Jon Magnus jobber med byggesaksbehandling ved nybygg, tilbygg, bruksendring, forurensningssaker, utslippstillatelse, ulovlighetsoppfølging, fradeling og dispensasjonssøknader.

Nøkkelinformasjon

Avdelinger

  • Teknisk