Ansattoversikt


Strategisk ledelse

Ansatte i avdelingen Strategisk ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945
Kommunalsjef helse og omsorg 418 66 113
Kommunedirektør 76 18 50 00
Personalsjef og assisterende kommunedirektør 470 14 092
Kommunalsjef oppvekst 413 48 413
Kommunalsjef samfunn og samskaping 911 31 300
Økonomisjef 951 14 164