Fritak fra å stå på valgliste

Valgstyret i Øksnes har i møte 21. mars fastsatt frist for søknad om fritak fra å stå på valgliste. Fristen er 30. april 2019.

Innen fristen for innlevering av listeforslag som var 1. april, hadde 8 partier levert liste til høstens kommunestyrevalg i Øksnes.

Samtlige kandidater vil få varsel om at de er oppført på en liste og har frist til 30. april for å be om eventuelt å bli strøket fra listen. 

Det må sendes skriftlig erklæring dersom kandidaten ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten. Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.

Jf. Valgloven § 3-4 og § 6-6 (5)

Erklæring om fritak kan sendes per post, e-post eller du kan fylle ut elektronisk skjema.

Mottatte listeforslag

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre
Fant du det du lette etter?