To bedrifter er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert, juni 2024

Bjørnar Lind AS og Øksnes boligstiftelse har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift – og Øksnes kommune vil gratulere!

Bjørnar Lind AS 

Bjørnar Lind AS er en elektrobedrift som ble etablert i 1955 på Myre i Vesterålen og som arbeider innenfor maritim industri, offentlige og private bygg. Siden starten har vi hatt en god og positiv utvikling og har befestet oss som en viktig og dyktig aktør i Vesterålen. Med våre ni dyktige og motiverte montører og lærlinger står vi klare til å hjelpe nettopp deg.

Bjørnar Lind AS satser på kontinuerlig inntak av lærlinger. Vi er tilknyttet Opplæringskontoret for El-fag Nordland, dette betyr at våre lærlinger blir godt fulgt opp frem til fagprøven. Dette er viktig for å sikre kvalifisert arbeidskraft og for å styrke kompetansen innenfor elektrofaget i årene som kommer.

Bjørnar Lind er stolt over å kunngjøre vårt engasjement for miljøvern og bærekraftig drift gjennom vår nylige sertifisering som Miljøfyrtårn. Vi er forpliktet til å redusere vårt miljøavtrykk og fremme en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Våre fokusområder inkluderer:

 1. Redusere restavfall og øke sorteringsgraden:
  Vi utvider vårt kildesorteringssystem for å redusere mengden restavfall og øke vår evne til å sortere og resirkulere materialer
 2. Redusere strømforbruk: 
  Gjennom investering i energireduserende teknologi, arbeider vi kontinuerlig med å minimere vårt strømforbruk og øke vår energieffektivitet.
 3. Redusere drivstofforbruk:
  Vi tar konkrete tiltak som samkjøring til og fra prosjekter, investering i elbiler, bruk av lokale leverandører og digitalisering av forretningsreiser for å redusere vårt drivstofforbruk og klimapåvirkning.
 4. Sikkerhet på arbeidsplassen:
  Vi prioriterer arbeidssikkerhet ved å nøye følge opp avvik og uønskede hendelser, slik at vi kan sikre en trygg arbeidsplass for våre ansatte.
 5.  Ansattes helse og velvære:
  Våre ansattes helse og velvære er av høyeste prioritet. Derfor tilbyr vi regelmessige helsekontroller og helse- og velferdsprogrammer for å fremme god helse og redusere risikoen for sykdom og slitasjeskader.
 6.  Medarbeidertilfredshetsundersøkelser:
  Vi gjennomfører regelmessige undersøkelser blant våre ansatte for å få tilbakemeldinger om forbedringsområder, måle arbeidsglede og lojalitet, og kontinuerlig forbedre vårt arbeidsmiljø og trivsel.
   

For å sikre gjennomsiktighet og åpenhet deler vi våre resultater fra foregående år med våre interessenter. Du kan utforske detaljene i våre miljøprestasjoner ved å følge denne lenken 

Vi takker våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere for deres støtte i vårt felles mål om en mer bærekraftig fremtid.

Øksnes boligstiftelse

Øksnes Boligstiftelse (ØB) er en selveiende juridisk virksomhet som er opprettet av Øksnes kommune og har som formål å forvalte egen boligmasse, samt forestå oppføring av nye boliger for å dekke kommunens boligbehov.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert:
Boligstiftelsen har jobbet strukturelt og målbevisst over lengre tid. Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Nå skal vi fortsette å jobbe med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.

Bjørnar Lind AS og Øksnes boligstiftelse ble miljøfyrtårnserifisert - Klikk for stort bilde
Bjørnar Lind AS og Øksnes boligstiftelse ble miljøfyrtårnserifisert - Klikk for stort bilde