Rådhuset fikk besøk fra Integreringstjenesten

Onsdag 13. mars 2024 kom Integreringstjenesten med ca. 50 elever på besøk til Rådhuset. Formålet med besøket var å bli bedre kjent med kommunen de nå bor i. 

Elevene er i fra Ukraina, Sør-Sudan, Eritrea, Filipinene, Thailand, Kongo og Usbekistan. Ordfører Elisabeth Sørdahl og kommunedirektør Vegar Hoel ønsket dem velkommen, og hadde en presentasjon av Øksnes kommune for elevene. 

Tre av elevene hadde fremlegg hvor de fortalte om sin bakgrunn, familie, og fremtidsdrømmer. De snakket også om hvordan de opplever det å bo i Øksnes kommune. Det var sterke og rørende fremlegg fra alle elevene. 

Vegar Hoel bydde opp til sang og dans med «Hode skulder, kne og tå» og en av elevene kunne bidra med sang fra sitt hjemland. 

Ordførers oppsummering er at dette var en veldig fin stund, og hun takker Integreringstjenesten for initiativet. Det er viktig at alle som kommer hit til Øksnes som flyktninger føler seg godt mottatt, også av oss på Rådhuset. Det å høre slike historier som vi gjorde her, gjør stort inntrykk, sier hun.