Meddommer

Vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025 – 2028 i løpet av våren 2024. Her finner du informasjon om vervet som meddommer i Øksnes kommune.

Hva vil det si å være meddommer?