Avlyst arrangement: Samspillet mellom Fisk og Folk

Dette arrangementet er dessverre avlyst.

 

Visste du at befolkningen på Lovund er like ung som innbyggerne på Grünerløkka? Er dette tilfeldig eller er det noe man har jobbet bevisst med?
I møtet  får vi et innblikk i hvordan næringslivet jobber med dette på Lovund, og hvordan Rana kommune samarbeider med lokalt næringsliv.

Det viktige samspillet mellom næringsutvikling og stedsutvikling

Næringsvekst kommer oftest i og rundt næringer, som utnytter lokale fortrinn. I Øksnes er fisken en viktig del av både historien, kunnskapen og næringsgrunnlaget vårt.

Fiskerinæringen tilbyr arbeidsplasser, som bidrar til kapital og lokal kjøpekraft. Både privat og offentlig næringsliv har behov for kompetent arbeidskraft. For å tiltrekke oss nye innbyggere og arbeidstakere må arbeidet med stedsutvikling gå hand i hand med arbeidsplassutviklingen i næringslivet.

Øksnes kommune har et mål om flere innbyggere – det skal vi få til gjennom å være en god støttespiller for næringslivet. Under næringslivfrokosten får vi suksesshistorier på hvordan andre lokalsamfunn har lyktes gjennom godt samarbeid.

Hvis du synes dette høres spennende ut, meld deg på ved å sende mail til: beate.stellander@oksnes.kommune.no

Program

Program
Kl Foredrag
08:00 Dørene åpnes
08:15 Ordfører ønsker velkommen
08:25 Nova Sea/Kystinkubatoren: næringsutvikling og stedsutvikling på Lovund
08:40 Rana utvikling: samarbeid mellom kommune og næringsliv gir resultater
09:00 Veien videre