Storforeldremøte for alle foreldre i grunnskolene i Øksnes kommune

Mandag 27. mai kl. 17:30 – 19:30 inviterer Øksnes kommune alle foreldre i grunnskolene i Øksnes til vårens «Storforeldremøte» Det avholdes i kommunestyresalen, og det vil som sist være mulig også å følge møtet på nett.  

Dato
27. mai 2024
Tid
17:30 - 19:30
Sted
Kommunestyresalen, Øksnes rådhus

Klikk her for å følge møtet live

  «Er ditt barn mitt ansvar?» 

Randulf Nerdum kommer til Øksnes og holder foredraget :«Er ditt barn mitt ansvar?» På storforeldremøtet vil du også få anledning til å treffe vår nyansatte familieterapeut Ragnhild Elise Håland og vår kommunepsykolog Marte Teigen som gir en kort presentasjon om de tjenestene de kan bidra med i et forebyggende perspektiv.
 

Program

Tema

Foredraget «Er ditt barn mitt ansvar?» handler om hvordan foresatte konkret kan forebygge skjevutviklinger som kan være skadelig for barn. Forskning viser at mange barn strever med psykiske helseutfordringer grunnet blant annet sosiale medier. Foredraget skal inspirere foresatte til å frigjøre barn fra kunstig stimulering i sosiale medier ved gi et bedre alternativ.  Foredraget er kun en liten del av en større oppvekstmodell som Randulf utvikler. Modellen er en hybrid mellom det kjente ordtaket «det kreves en hel landsby for å oppdra et barn» og Islandsmodellen.  

Foredragsholder Randulf Nedrum

Randulf Nedrum er en kreativ pragmatiker som leter etter praktiske gjennomførbare løsninger på komplekse problemstillinger. Han er utdannet idrett- og spesialpedagog med videreutdanning i atferdsvansker, tilrettelegging for barn med funksjonsnedsettelser og emosjonelle vansker, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, samtalemetodikk og pedagogisk veiledning m.m. Til daglig arbeider han med samordning av lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i Sortland kommune med hovedfokus på områdene vold, rus, seksuelle overgrep og selvmord.  

Randulf har lang erfaring med oppfølging av ungdom og familier innen omsorgssvikt, mobbing, rus, drap, radikalisering, seksuelle overgrep, komplekse traumer og selvmord fra Bergen kompetansesenter for læringsmiljø, Meistringsteamet i Bjørnafjorden kommune og som SLT-koordinator i Sortland. Han er ofte benyttet som kursholder for VIVAT selvmordsforebygging rettet mot både kommuner og private aktører.    

Arrangør

Øksnes Kommune