Søke på egenhånd

Noen byggetiltak kan du sende inn søknad om selv. Her er en veileder for hvordan du søker om byggetiltak på egenhånd. 

1. Sjekk om du må sende inn byggesøknad 

For å finne ut hva som er tillatt på eiendommen din, må du sette deg inn i regler, planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Selv om du kun har et lite byggeprosjekt, kan det nemlig ha store konsekvenser for omgivelsene.

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

2. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. 

Finn hvilken plan om gjelder for din eiendom.

3. Samle alt du må ha med i byggesøknaden

Skriv ut situasjonskart via vår kartportal og tegn byggetiltaket med mål limt inn på dette kartet

Få noen til å tegne tiltaket for deg, eller tegn selv. Tegninger som skal være med søknaden er målsatte fasadetegninger, plantegninger og snitt-tegninger. Det stilles krav om at tegningene er godt utført. 

Tegninger og situasjonskart kan lastes opp i den elektroniske søknaden, eller sendes til oss på papir per post til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre.

Dersom kommunen har tidligere tegninger fra eiendommen din kan du bestille kopi av disse hos servicetorget.

4. Varsle naboene dine

Hvis byggeprosjektet ditt krever søknad eller dispensasjon, må du sende et nabovarsel hvor du forteller naboene om planene dine. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine kommentarer (merknader) til deg. 

Bestill nabovarsel 

Hvis du ikke har mulighet til å sende inn nabovarsel elektronisk, finner du søknadsblanketter på direktoratet for byggekvalitet sine nettsider. 

Dokumentasjon som må være med i nabovarslet: 

  • en kopi av nabovarslet
  • en kvittering som viser at naboene har mottatt varslet
  • eventuelle merknader fra naboene
  • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet 

5. Send inn søknad 

Pass på at søknaden er komplett når du sender den til kommunen, så sparer du masse ekstraarbeid!

Søknadsskjemaer for byggesak finner du her

Søknadsskjema kan sendes digitalt, på e-post til postmottak@oksnes.kommune.no eller på papir til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre 

6. Få svar på søknaden 

Sier kommunen ja til byggeprosjektet ditt, er det bare å starte å bygge! Husk at byggetillatelsen kun gjelder for nøyaktig det du har beskrevet i den godkjente søknaden. Byggetillatelsen gjelder i 3 år. Det betyr at du må sette i gang byggearbeidene i løpet av disse tre årene.

 

Mindre byggeprosjekter

Direktoratet for byggkvaliteet (DIBK) har laget en oversikt over enkle skjema for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggetiltak. 

Søknadsskjema for mindre byggetiltak på boligeiendom

Hvis du ikke har mulighet til å sende inn byggesøknaden elektronisk, finner du søknadsblanketter på direktoratet for byggekvalitet sine nettsider.

Veiledning fra Direktoratet fra byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget en veileder for hva som må gjøres når du skal søke på egenhånd