Må jeg sende inn byggesøknad?

Om du skal bygge, endre eller rive et tiltak på eiendommen din må du undersøke om du må søke om tillatelse hos kommunen.

Hvilke planer gjelder for min eiendom? 

Før du starter må du undersøke hvilke planer som gjelder for eiendommen din. 

  • Gjennom kommuneplanens arealdel vil det være satt rammer for utnyttelsen av din eiendom. I tillegg kan eiendommen være omfattet av reguleringsplaner som også kan sette begrensninger. 
  • Reguleringsplaner kan ha bestemmelser som er strengere enn de generelle reglene. Hvor mye du kan bygge på eiendommen din avhenger av hva planene tillater av utnyttelse og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før.

Hva skal du bygge? 

Noen tiltak kan du søke kommunen om selv, andre tiltak må du ha hjelp av fagfolk til å søke om. Enkelte tiltak er unntatt søknadsplikt. Har du tenkt å rive et bygg gjelder de samme reglene som for oppføring av bygg. I tillegg må det utarbeides en avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse dersom tiltaket er over 100 kvadratmeter. 

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse

Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser: Bygg uten å søke

Hvor lang tid tar det å lage en komplett søknad?

Å lage en komplett byggesøknad tar ofte lenger tid enn det du tror. Det kan ta fra dager til uker å få tak i alle relevante dokumenter om eiendommen din. Det tar også tid å sette seg inn alle dokumentene, og å finne ut om du kan bygge slik du ønsker.

Husk å sette av minst 14 dager til nabovarsling og inntil 12 uker til kommunens saksbehandling.

Trenger du veiledning? 

Det kan være vanskelig å tolke krav og regler knyttet til et byggeprosjekt. Vi kan derfor hjelpe deg med å vurdere søknadsplikten ved det du skal bygge. Du få hjelp av servicetorget eller du kan avtale et møte med en byggesaksbehandler. 

Book møte med en byggesaksbehandler