Søk plass i SFO

Skolefritidsordningen er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning.

SFO-tilbudet i Øksnes

Ordinær SFO følger skoleruten til Øksnes kommune og tilbyr følgende plasser

  • Kjernetid: inntil 12 timer per uke innenfor tidsrommet 07:30-15:15 hver dag.
  • Utvidet SFO: over 12 timer per uke innenfor tidsrommet 07:00-16:30 hver dag. 
  • Ferie-SFO: gjelder fra 1.august til 30.juni. 
  • Dagplass ferie
  • Timeplasser

Slik søker du

Du søker om plass gjennom foreldreportalen Visma Flyt.

Barnet kan meldes på til SFO på den skolen barnet er innskrevet. Hovedopptak for SFO har frist 1.mai, det kan tilbys plass ved senere søknad dersom dette ikke utløser økt bemanning. En SFO-plass gjelder for et år, og det må derfor søkes for hvert nytt skoleår. 

Søk SFO-plass

Vedtekter for skolefritidsordningen i Øksnes kommune (PDF, 2 MB)