Gravearbeid

Skal du grave i bakken eller arbeide nært høyspent luftlinjer må du sende inn gravemelding. 

Gravemelding til kommunen 

Her finner du skjema for gravemelding til kommunen. (PDF, 448 kB)

 

Ferdig utfylt skjema sendes til:

Øksnes kommune 

Storgata 27

8430 Myre

 

Skjema kan også leveres inn på Servicetorget alle hverdager klokken 10:00-14:00.

 

Gravemelding til Vestall

Både for å ivareta egen sikkerhet, samt at ansvarlig utførende normalt også må dekke kostnader til reparasjon av nett og andre tap som påføres netteier. Du må kontakte Vestall for alle graveaktiviteter i bakken samt alle arbeider nærmere enn 30 meter fra høyspent luftlinjer.

 

Gravemaskiner, bruk av lifter, trefelling og bruk av maskiner nær slike luftledninger kan utgjøre stor fare, og Vestall inngår normalt såkalt «Nær ved avtale» med tiltakshaver ved slike arbeider, og i felles befaring vurderer aktuelle sikkerhetstiltak. Ved graving i bakken vurderer vi om det er kabler og rør som må påvises av oss i forkant av arbeidets begynnelse.

Fyll ut og send inn gravemelding