Rett til tannhelse

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, og flere andre pasientgrupper har rett til gratis eller redusert pris på tannbehandling.

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for frikort for helsetjenester. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du har rett på tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, kan du som hovedregel ikke få refusjon fra Helfo som en del av folketrygden.

Ungdom 19 til 24 år får redusert pris på tannbehandling

Når du er fra 19 til 24 år i behandlingsåret, bør du ta kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten. Du kan ha rett til billigere tannbehandling, uavhengig av når på året du er født.

Om du velger å gå til privat tannlege eller tannpleier, må du betale alle utgifter selv.

Tannleger i Øksnes 

Myre Tannklinikk

Adresse: Storgata 50. 8430 Myre 
Telefon: 97 41 68 23
Les mer her

Kristine Tannklinikk AS

Adresse: Storgata 17. 8430 Myre 
Telefon: 91 36 47 79
Les mer her