Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og omsorgstjenester og jobber blant annet med smittevern, miljørettet helsevern, beredskap, planarbeid, forebyggende helsearbeid og folkehelse.

Ellen B. Pedersen - Kommuneoverlege

Telefon: 76 18 51 00

Send e-post 

Bilde av kommuneoverlege Ellen B. Pedersen - Klikk for stort bilde