Kontakt barnevernsvakta

Barnevernsvakta hjelper familier i krise som trenger hjelp raskt.

De er tilgjengelig hele døgnet på telefon 97 99 38 00.

Hvem kan ta kontakt? 

Ta kontakt med Vesterålen barnevern om du selv er utsatt for eller kjenner til at barn og unge utsettes for: 

  • Vold eller er vitne til vold 
  • Seksuelle overgrep 
  • Sterk konflikt mellom foreldre
  • Foreldre som ruser seg med alkohol og/eller narkotika
  • Omsorgssvikt 
  • Kjønnslemlestelse 
  • Tvangsgifte

 

Hva kan jeg få hjelp til? 

Barnevernet hjelper familier i krise som trenger akutt hjelp. De gir råd og veiledning, også uten å melde inn en sak. 

Trenger du hjelp til å melde inn en bekymring, kan de også hjelpe deg med det. 

 

Alarmtelefonen for barn og unge 

Er du mellom 7-18 år og trenger hjelp eller kjenner noen som gjør det? Da kan du ringe til alarmtelefonen for barn og unge. 

Telefonnummeret er 116 111. Det er gratis å ringe. 

 

Der vil du komme i kontakt med en voksen som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge. 

Les gjerne mer om alarmtelefonen om du har spørsmål.