Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris. 

Betalingssatser i barnehage 

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri. Beløpene i oversikten dekker melk og frukt, mens matkostnader kommer i tillegg. Matkostnadene varierer mellom barnehagene, avhengig av hva som er mattilbudet. 

Prisliste barnehager
Plass Pris per måned Mat
Full plass 3000,- 360,-
80% plass (6,5 timer pr. dag) 2800,- 360,-

Har jeg rett på redusert foreldrebetaling? 

Hva er den totale årlige bruttoinntekten for din husholdning?

Endre svaret
Du kan ikke søke om redusert foreldrebetaling

Bare husholdninger med en samlet inntekt under 550 000 kroner kan få redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis barnehageplass i uka.

Du kan søke om redusert foreldrebetaling

Husholdninger som har årlig inntekt som er lavere enn 550 00 kroner og barnet er 2, 3, 4 eller 5 år, kan søke om 20 timer gratis plass i uka. 

Det søkes for ett barnehageår av gangen. Ordningen gjelder for alle barnehager, uansett om de er private eller kommunale. 

 

Søk om redusert foreldrebetaling

Velg et av alternativene ovenfor

Gratis kjernetid 

Alle 2-, 3-, 4-, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart kan søke om 20 timer gratis barnehage per uke dersom de har samlet brutto årsinntekt under 598 825,- (gjelder barnehageåret 2022/2023). 

Søk om gratis kjernetid

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker om barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune. 

  • 30% prisreduksjon for det andre barnet
  • 50% prisreduksjon for det tredje barnet og oppover