Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris. 

Betalingssatser i barnehage 

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri. Beløpene i oversikten dekker melk og frukt, mens matkostnader kommer i tillegg. Matkostnadene varierer mellom barnehagene, avhengig av hva som er mattilbudet. 

Prisliste barnehager
Plass Pris per måned Mat
Full plass 3000,- 360,-
80% plass (6,5 timer pr. dag) 2800,- 360,-

Har jeg rett på redusert foreldrebetaling? 

Gratis kjernetid 

Alle 2-, 3-, 4-, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart kan søke om 20 timer gratis barnehage per uke dersom de har samlet brutto årsinntekt under 615 590,-

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger å kun bruke de 20 timene, er tilbudet gratis. 

Søk om gratis kjernetid

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker om barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune. 

  • 30% prisreduksjon for det andre barnet
  • 50% prisreduksjon for det tredje barnet og oppover