Vedtak om endring av planbestemmelsene for kultur- og skolekvartalet

Kommunestyret vedtok i sak 126/23 den 14.12.2023, etter klage på planendring for kultur- og skolekvartalet – planID 2022004, å endre BRA for KBA2 fra 45% til 55% i planbestemmelsene.

Kultur- og skolekvartalet

Link til vedtak  og saksdokumenter finner du her
Klage på vedtaket om endring kan sendes til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre. Eller på e-post

 

Klagefrist: 26. januar 2024.