Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtale: Industriveien, sak 23/1924. 
Grunnlag for forhandlingene er reguleringsplan «Industriområdet Valen – PlanID 1976004». Parter i forhandlingene er Øksnes kommune ved Teknisk enhet og utbyggerne Ottar Bergersen & Sønner AS.

Formålet med avtalen er å opparbeide nødvendig offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, for å sikre tilgang for utbyggere av planområdet.  Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av utbyggingen.

Saksdokumenter finner du her

Har du noen spørsmål?

Spørsmål/innspill til forhandlingen kan rettes skriftlig til:
Øksnes kommune
Storgata 27, 8430 Myre.

Eller send en e-post. Merk henvendelsen med: Industriveien, sak 23/1924.

Kontaktperson: Didrik Lerstang