Kystsoneplan - Plandokument til nytt begrenset offentlig ettersyn

Med bakgrunn i innsigelse fra Fiskeridirektoratet og Nordland fylkeskommune er det gjennomført en revisjon av planforslag for interkommunal Kystsoneplan Vesterålen.

Begrenset offentlig ettersyn gjelder kun endringer for 9 formålsområder akvakultur og kombinert formål akvakultur og endring av bestemmelser §4.2, 4.4, 4.5, 5.1 og 7.1.

Høringsdokumenter er kunngjort på Vesterålen regionråd sine sider og kan leses der. 

Plankartet for Øksnes kommunes kystsone er også tilgjengelig som eget kartlag under "Kystsoneplan høring" på Øksnes kommunes karttjeneste.

For å skru på kartlaget trykker du på våpenskjoldet til Øksnes kommune. Da vil du få opp menyen for valg av kartlag. Kystsoneplanen finner du under "Kystsoneplan høring".