Høring Forskrift om gebyrer 2024 for arbeider etter Matrikkelloven, Plan-og bygningsloven, Konsesjonsloven, Forurensingsloven, Eierseksjonsloven, Jordloven og forurensingsforskriften

Formannskapet har den 09.11.23 i sak 111/23 med hjemmel i forvaltningslovens § 37 vedtatt å legge «Forskrift om gebyrer 2024 for arbeider etter Matrikkelloven, Plan-og bygningsloven, Konsesjonsloven, Forurensingsloven, Eierseksjonsloven, Jordloven og forurensingsforskriften» ut på høring.

Høringsforslaget kan leses her (PDF, 961 kB)

Frist for å levere merknader til forskriften er 29.11.23.

 

Eventuelle merknader sendes til:

Øksnes kommune

Storgata 27

8430 Myre

E-post: postmottak@oksnes.kommune.no