Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Øksnes kommune 2024-2028

Øksnes kommune ønsker innspill på revidering av Alkoholpolitisk handlingsplan. Forslaget som sendes ut er justert fra foregående plan på følgende punkt:

-1. Regelverk – henvisning til lover og forskrift
-3.3.1 Salgstid – regler for salg i butikk
-3.5.2 Skjenketider – regler for skjenking
- 3.8 Uteservering – regler ved skjenkebevilling for en enkelt anledning
-3.9 Bevillingsgebyrene – endringer etter alkoholforskriften

Her finner du Alkoholpolitisk handlingsplan for Øksnes kommune 2024-2028

Har du synspunkter på planen? 

Spørsmål kan rettes til Lisa Steen Evensen

Innspill sendes til:

Øksnes Kommune
Storgata 27
8430 Myre

Eller send oss en e-post

Høringsfrist settes til 2. april 2024.