Kommunestyrets medlemmer 2019-2023

Medlemmer kommunestyret 2019-2023
Navn Parti
John Danielsen SP
Britt Marian Olsen SP
Per Ole Larsen SP
Siv-Anne Stavøy SP
Tove Hansen SP
Viktoria Stavøy SP
Asbjørn Larsen SP
Glenn Stavøy SP
Ken Ivan Reinholdtsen FrP
Gøran Dreyer FrP
Geir Rognan AP
Knut Reidar Haaheim AP
Silje Kristoffersen AP
Yngve Hansen AP
Eirik Harald Woie H
Elisabeth Sørdahl H
Marte Boberg Hansen V
Rune Mikkelborg V
Ellen Birgitte Pedersen SV
Hilde H. Vottestad SV