Partifordeling

Kommunenes og fylkeskommunenes protokoller viser hvordan valget er gjennomført. I protokollen finner du blant annet informasjon om hvem som sitter i valgstyret, hvordan opptellingen er gjennomført og hvem som har blitt valgt.

Fordeling av stemmer

Antall stemmeberettigede 3545
Opptalte stemmesedler 2004  (57,1%)
Forhåndsstemmer 989 (49,4%)
Blanke stemmesedler 38

Valgresultat 2023
Partinavn Oppslutning (%) Antall stemmer
Høyre 30,1 591
Senterpartiet 21,4 421
Arbeiderpartiet 19,0 373
SV - Sosialistisk Venstreparti 16,2 318
Fremskrittspartiet 13,4 263

Du kan lese mer om resultatet her