kommunedirektørens side

1.september 2023 startet Vegar Hoel i rollen som kommunedirektøren i Øksnes kommune. 

Vegar Hoel 
kommunedirektør
E-post