Organisasjonen Øksnes kommune

Kommunens ledergruppe 

  • Vegar Hoel - Kommunedirektør  
  • Linda Rasmussen - Personalsjef og assisterende kommunedirektør  
  • Bengt Stian Nilsen - Kommunalsjef for tekniske tjenester 
  • Camilla Waagbø - Kommunalsjef for helse og omsorg
  • Remi Vangen - Kommunalsjef for oppvekst 
  • Lena Warem - Konstituert økonomisjef
  • Robin Lillejord - Kommunalsjef samfunn og samskaping 

Slik er kommunen organisert 

Øksnes kommune består av 5 sektorer: 

Tekniske tjenester 

Helse og omsorg 

Oppvekst 

Samfunn og samskaping

Økonomi og lønn