Organisasjonen Øksnes kommune

Kommunens ledergruppe 

  • Jarle Ragnar Meløy - Kommunedirektør  
  • Linda Rasmussen - Personalsjef og assisterende kommunedirektør  
  • Bengt Stian Nilsen - Kommunalsjef for tekniske tjenester 
  • Bente Kleven - Kommunalsjef for helse og omsorg (Camilla Waagbø - Konstituert kommunalsjef for helse og omsorg)
  • Remi Vangen - Kommunalsjef for oppvekst 
  • Tom-Erik Fuglevik - Økonomisjef (Lena Warem - Konstituert økonomisjef)  
  • Robin Lillejord - Kommunalsjef samfunn og samskaping 

Slik er kommunen organisert 

Øksnes kommune består av 5 sektorer: 

Tekniske tjenester 

Helse og omsorg 

Oppvekst 

Samfunn og samskaping

Økonomi og lønn