Tunstad alm.kai blir stengt fra 06.01.2024

Oppdatert 11.januar 2024.

Tunstad alm. kai er nå åpen for allmenn ferdsel.
Begrensninger på ferdsel med kjøretøy samt tunglast på kaien opprettholdes inntil videre
Spørsmål i denne forbindelse kan rettes til Havnevesenet på telefon 95 15 38 72

Reprasjonsarbeid på kaien

Tunstad alm.kai blir stengt for trafikk fra og med 06.01.2024. Dette på grunn av reparasjoner. Trafikk til Tunstad vil gå via Øksnes alm.kai i denne perioden. 

Trafikk til Tunstad vil gå via Øksnes alm.kai i denne perioden.