Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer" og "samisk fartøyvern"

1. november 2023 er søknadsfristen for å søke om tilskudd til "samiske kulturminner og kulturmiljøer" og "samisk fartøyvern". 

Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer  

Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.
Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger kan søke om disse midlene. Les mer her.

Tilskudd - samisk fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip” kan søke om disse midlene. Les mer her.

 

Søknadsfrist 1.november 2023.
Send inn
 søknad gjennom søkeportalen DIGISAK 

Tilskuddene gjelder for 2024, tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene som får tilskudd i 2024 må ferdigstilles innen 2026.